thành phố không khóc hết cửa sổ của mình?
sấp mải để tang
                     người Quốc hoạ
thôi khất hôm nào
                báo chí
                     quốc tang sau?
Phái - phố - ốih? Phái ơ hờ ơ?

thành phố không khóc hết cửa sổ của mình
không phải lễ tang - người Quốc hoạ?
thôi khất hôm nào - quốc báo - quốc tang nhau.