Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 04:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thái Linh vào 11/03/2008 04:32

.thơ mini còn đang tự định nghĩa - đang tự hình thành - đang tự khắng định - nó không muốn giống thơ Hai ku? hay mọi cái gì khác, văn lão tử…vv
               thơ mini như nổ hạnh nhân và năng lượng lớn từ những hạt Chữ cực thiểu…? vv

tôi thích viết cái chưa biết
mặc các ông viết cái đã biết?
90 có hoàn thành không? có thành công không? hay thất bại để mà đốt đi? tôi đã đốt tôi không phải chỉ đôi lần…cái chưa biết - cái khó -thậm chí cái bất khả - thu hút và đắm đuối tôi?


.lời nói bao giờ cũng là một hối hận?


.thơ là cái thăm thẳm.


.tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao?