Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 07:35

.hôm nay chuyển tù tôi qua ngày nào. tuần. niên hiệu?

.một nỗi buồn ngàn năm có một.

.khi khắp thế sống nhai nhau. thằng thơ nhai nhá chữ.

.anh cứ mó thử một dấu phảy văn phạm xã hội. vuốt râu hùm xám còn đỡ nguy hơn.

.tác phẩm như con tác nghĩa - chất vấn. đâu có câu hỏi, đấy có tác phẩm. con sphinx muôn thuở. không hơn không khác. anh có tác phẩm không? như anh có đặt nổi câu hỏi gì không? câu hỏi hỏi đến nước không cần trả lời.