Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2018 22:56

Vỡ rạp! Buồn như vỡ rạp!
Buồn như vai áo xé chẳng người khâu
Đi nhé! Lâm ơi! Cũi sắt sư tử gầm...
Uốn la thân tơ cô đào hung hung tóc sáng
Cô gái dị kỳ! Cô đẹp làm gì?
Để gánh xiếc lại tan đi?
Rủ rạp... Chuồn đầu tiên
Một phát đạn - đu bay qua bên kia thế giới
Trước rạp - bán đấu giá vải bạt, tăng, lều
Đàng sau mua nữ tài tử trẻ
Đoàn nhạc sĩ già bùm bum đêm xưa biểu diễn
Nay đó đầu bạc bùm bum cuộc bán tầm tầm
Một chủ hiệu buôn to bán lẻ một cô đào ngựa
Một chủ đồn điền tậu riêng một con ngựa bạch cô đi
Mà chẳng tậu kèm theo... Lâm bồi ngựa

Khi ấy là mùa thu lá rơi
Lâm đi trên đường quốc lộ
Đi! Chân khà khiễng cứa đường sành
Đi! Chân trèo ngõ chai rậm rì, chông mác cắm
Đi! Chân vấp cổng nhà pha
Chân xích ngoặc chân què


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994