Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2015 10:18

Vũ trụ khó - ở bài tiết nước
Cơn mưa tình nguyện ướt
Đôi mắt tình nguyện nước
Ngước nghiêng.

Vũ trụ khó ở - bài tiết nước
Chân trời bắt buộc nước
Đôi mắt tình nguyện ướt
Ngước nghiêng.

Vũ trụ khó ở bài tiết nước
Chân trời bắt buộc ướt
Cơn mưa bắt buộc nước
Đôi mắt ướt - ngước nghiêng.


Bài thơ do NSƯT Trần Trọng Văn sưu tầm và công bố.

Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 26-1-2013