Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2018 22:45

Uống cả vành mày giếng thơi
Phố buồn in đáy mắt
Uống nón ba tầm lá nõn đội trời thâm
Tóc bím đi đâu?
Phố thắt cổ có ngọn đèn hoang
Phố hoang có ngọn đèn thắt cổ
Đi đâu? Chớ lạc thành quách bàn cờ
Xoà xoã tóc hàng cây
Đứng lại! Ai qua phố ngang
Thân trắng măng tơ nhà săm sập bẫy
Ai về phố dọc
Uổng bắp vai hùm phá cạm nhà đêm
Đi đâu? Đâu có phố cánh sen
Ướp hương thơm cột đèn hoa lý?
Đâu có phố đào. Thuyền trải gái trai đua?
Khóc mắt phố về đêm! Đừng long lanh màu long lanh bội phản
Nhà thờ! Thôi đi con cá sấu nhà thờ!
Thôi giọt lệ kính koong đi!
Người ta giết giá trai từng phố một
Giết cả phố chạ người
Lại giết phố Bà đanh!
........................................
........................................


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994