Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2015 10:17

Chiều đen
Mưa quen
Hạt nhoè hoen
Mưa hoen
Bóng đèn đen
Địa lý nhoèn
Thế giới choèn
Không kèn
Bộ hành chen
Gió lèm bèm
Bản đồ lem nhem
Chợ phường quèn
Thành công hèn
Nghi ngút khói mưa quen


Bài thơ do NSƯT Trần Trọng Văn sưu tầm và công bố.

Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 26-1-2013