Tôi được biết là "Bài thơ Việt Bắc" là một tập thơ 13 chương, nhưng ở trên chỉ có 3. Tôi có thể xin chủ bài đăng 10 chương còn lại được không ạ?