Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2018 22:48

Đừng chém trẻ thơ
Đừng chém đàng lưỡi
Để búp tay mềm đuôi mắt quệt nhà ngang
Bố mắng lần đầu tiên gãy hai răng cửa
Bố mắng thêm vài lần giập hẳn ống xương chân
Ba tháng cổng nhà thương
Lá vàng rơi như những miếng tiết đỏ
Một con mắt bông băng rách kẻ nhìn trời
14 tuổi
Trước mặt đường đi nhiều cây số lắm
Ưa ứa mắt lệ chùi ưa ứa mắt gió tha đi


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994