Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Việt Thao (1 bài)
Tạo ngày 03/04/2022 19:12 bởi tôn tiền tử
Trần Chi Bạng 陳卮蚌 hiệu Trúc Khê, con của Trần Văn Gia 陳文嘉 (1836-1892). Năm 1883, ông theo cha gia nhập phong trào Văn Thân chống Pháp. Năm 1884, triều đình Huế ký Hoà ước Patenôtre, xác nhận quyền bảo hộ của Pháp và ra lệnh bãi binh, ông về phụng dưỡng cha mẹ già, quyết giữ lòng trung, không hợp tác với giặc.