Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 11:00

Mặc ai chài lưới chẳng thèm lo
Chưa gặp thời âu tạm chống đò
Sông rộng lão toan cầm lái vững
Lạch sâu mụ hãy cắm sào đò
Dân trời đưa rước ngày thong thả
Lộc nước ăn nhờ bữa ấm no
Buồm thuận gió hồng khi đỗ bến
Vợ chồng một giấc ngáy kho kho