Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:56

Đất nắn trời nung khéo định đôi,
Hòn Chồng Đực Cái sánh hai ngôi.
Ông xây nên đống cây trồi mụt,
Bà đúc y khuôn đá mọc chồi.
Mây núi rũ giăng màn tịnh túc,
Nước khe hầu rót chén giao bôi.
Non thề giai lão trơ trơ đó,
Gió chẳng lung lay sóng chẳng dồi.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007