Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 11:02

Nhất xoang ngâm sái sái,
Thiên trận bút thao thao

Hỏi việc chi? Nó có biết đâu nào
Khi không thỉnh vô lao ngồi lúc nhúc
Nào những khách triều điình, nào những trang khoa mục
Cục hồn nguyên vinh nhục xáo nhất trường
Xâu một xâu ngô đạo mà thương
Thử nhân vấn bỉ thương hề thuỳ tạo?
Phen này quyết níu lưng con tạo
Mở bùng ra, xin hỏi đạo đại nguyên
Nhắc câu dân tộc, dân quyền.