Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2017 11:28, số lượt xem: 213

Boòng boong boong boong boong boong
Sáu tiếng chuông nhà thờ vang
Một linh hồn về với chúa
Giã từ tạm bợ dương gian
Boòng boong boong boong boong boong
Thiên Thần tấu lên khúc ca
Trinh Vương giang tay bao la
Dìu(...) bước về lại nhà

Giê-su Chúa nhân từ ơi
Ngày xưa Người đã xuống đời
Mở ra con đường tươi sáng
Ngày vui bên Cha trên trời
Nay linh hồn(...)
Được cha thương xót gọi về
Cầu xin nhan lành Cha phủ
Nuôi(...) đến muôn đời

Boòng boong boong boong boong boong
Sáu tiếng chuông nhà thờ vang
Người anh em nay lên trước
Mai sau ta sẽ lên cùng
Boòng boong boong boong boong boong