Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2017 07:15, số lượt xem: 195

Chèo xuồng ghé bãi phía đây chơi
Thanh vắng yên lành lắm bạn ơi
Nhãn ngọt đương mùa sai trĩu quả
Dừa tươi đến buổi chín xanh trời
Tự nhiên ao cá mồi câu nhấp
Nhân tạo lòng bè bạn muốn bơi
Hãy đến vui say cùng sóng nước
Và đêm cổ nhạc cất vang lời