Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 08:28, số lượt xem: 258

Nhận lá thư tay em gởi tôi
Giữa khi mùa hạ bước ngang trời
Mây trong đưa nắng vào tâm khảm
Quyện với yêu thương chạy khắp người

Nét chữ màu xanh những ngại ngùng
Đọc tường được hết những tim rung
Đôi ta như hoá thành thân thể
Dẫu cách núi non mấy điệp trùng

Giàn tre hoa bí ong ngây ngất
Xác kén cành khô bướm dáo dơ
Mẹ giục mấy lần mà có biết
Trong say mưa đã đến bao giờ?