Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2017 07:12, số lượt xem: 154

Ngày ngày trú ngụ ở trần gian
Loạn nhiễu tâm nhơn giảm thiện lương
Nhật nguyệt sáng soi thần dẫn dắt
Bạc tiền cột trói quỷ đeo mang
Cầu kinh kinh Chúa Chúa không giúp
Hướng đạo đạo Trời Trời chẳng màng
Thôi phải hướng nhân mà đặt sống
Ta nguyền làm chứng hỉ, bi, an