武侯

溫德蛇飛火德灰,
中原誰是濟傾頹。
知公謹慎終堪寄,
不但曹丕十倍才。

 

Vũ Hầu

Ôn đức xà phi hoả đức hôi,
Trung nguyên thuỳ thị tế khuynh đồi.
Tri công cẩn thận chung kham ký,
Bất đãn Tào Phi thập bội tài.

 

Dịch nghĩa

Đức “ôn” rắn bay, đức “hoả” lụi tàn
Đất trung nguyên, ai là người chống đỡ sự nghiêng ngả
[Lưu Bị]Biết ông là người nghiêm cẩn, thận trọng, cuối cùng có thể gửi gắm được
Chẳng những vì tài ông gấp mười Tào Phi


Vũ Hầu là tước phong của Gia Cát Lượng, còn gọi là Khổng Minh, một quân sư cực giỏi của Lưu Bị, đã giúp Lưu Bị chống đỡ thế suy vi của nhà Hán, tạo nên thế tam quốc Nguỵ - Thục - Ngô.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Rắn trắng chém rồi, đức “hoả” tàn
Còn ai chống đỡ đất Trung nguyên
Biết ông cẩn thận nên nhờ cậy
Đâu chỉ hơn Tào Phi chục lần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rắn trắng chém xong, tàn đức hoả,
Non sông nghiêng ngă cậy trung thần.
Biết ông nghiêm cẩn nên giao phó,
Tài dẫu hơn Phi đến chục lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời