Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 17:08

扶董祠

扶董村中一小兒,
武寧山賊失盤依。
無端鐵馬衝霄去,
石語龜言未足奇。

 

Phù Đổng từ

Phù Đổng thôn trung nhất tiểu nhi,
Vũ Ninh sơn tặc thất bàn y.
Vô đoan thiết mã xung tiêu khứ,
Thạch ngữ quy ngôn vị túc kỳ.

 

Dịch nghĩa

Một chú bé ở thôn Phù Đổng
Làm cho giặc mất chỗ ẩn náu ở núi Vũ Ninh
Rồi không dừng lại cưỡi ngựa sắt bay lên trời
Vậy thì những chuyện đá biết nói, rùa biết nói có gì là lạ


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Làng Gióng sinh thành chú bé con
Vũ Ninh núi ấy, giặc kinh hồn
Giặc tan, ngựa sắt bay trời thẳm
Chuyện lạ ngàn xưa chẳng lạ hơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạ thay chú bé làng Phù Đổng
Giặc núi Vũ Ninh phải mất hồn
Ngựa sắt về trời dong gót thẳng
Chuyện nay đâu khác chuyện xưa đồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời