Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 15:58

海濤

黃堂秋夜夕,
臥聽海濤鳴。
鬼國猶爲硬,
波心自不平。

 

Hải đào

Hoàng đường thu dạ tịch,
Ngoạ thính hải đào minh.
Quỷ quốc do vi ngạnh,
Ba tâm tự bất bình.

 

Dịch nghĩa

Đêm thu lặng lẽ ở chốn phủ đường
Nằm nghe tiếng sóng biển kêu
Nước quỷ còn càn rỡ
Tự lòng sóng cũng nổi trận bất bình


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Chốn phủ đường đêm thu lặng lẽ
Nằm lắng nghe sóng bể rì rào
Giặc kia càn rỡ xiết bao
Nỗi lòng sóng cũng xôn xao bất bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phủ đường lặng lẽ đêm thu
Nằm nghe sóng biển ù ù kêu vang
Giặc kia sao lại làm càn
Bất bình lòng bể dâng tràn sóng to

Chưa có đánh giá nào
Trả lời