Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 18:50

冬至

造物亦多事,
吾人難了情。
今年又冬至,
迢遞此浮生。

 

Đông chí

Tạo vật diệc đa sự,
Ngô nhân nan liễu tình.
Kim niên hựu đông chí,
Điều đệ thử phù sinh.

 

Dịch nghĩa

Tạo vật cũng lắm chuyện
Người ta khó thấu hết tình
Năm nay lại đến tiết Đông chí
Kiếp phù sinh này xa lắc xa lơ


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tạo vật cũng lắm chuyện
Người ta khó thấu tình
Năm nay lại Đông chí
Vời vợi kiếp phù sinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khổ thay tạo vật lắm trò
Làm sao tỏ rõ tóc tơ sự tình
Năm nay Đông chí rập rình
Mịt mù biết kiếp phù sinh thế nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời