Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/11/2020 18:40

詠二徵夫人祠

家仇國恨敢俞生,
力免山河姊妹兵。
浪泊草花長帶淚,
千秋奇節敗猶榮。

 

Vịnh Nhị Trưng phu nhân từ

Gia cừu quốc hận cảm thâu sinh,
Lực vãn sơn hà tỉ muội binh.
Lãng bạc thảo hoa trường đới lệ,
Thiên thu kỳ tiết bại do vinh.

 

Dịch nghĩa

Thu nhà hận nước đâu dám sống riêng mình
Dốc sức cứu vãn sơn hà dấy binh chị em
Miền Lãng Bạc cỏ hoa mãi rưng lệ
Khí tiết cao cả ngàn thu, dù không thành công mà vẫn vinh quang


Tiểu dẫn của tác giả:

Đền tại phường An Nhân, huyện Thọ Xương, thờ Hai Bà Trưng. Hai bà quê Mê Linh, châu Phong, họ Hùng, chị tên Trắc, em tên Nhị. Thái thú Tô Định giết chồng là Thi (Sách), bà cùng em khởi quân báo thù chồng, đánh vây châu trị, tạm chiếm hơn 60 thành trì Lãnh Nam. Sau đổi họ Trưng. Hán Phục Ba tướng quân là Mã Viện xâm phạm bờ cõi, cự nhau ở hồ Lãng Bạc. Quân của bà thất bại, hai chị em về thần. Người làng nhớ ơn, lập đền thờ, tục gọi là Chùa Hai Bà. Hai bên phải trái đền mỗi bên có một ngựa gỗ voi gỗ, bên ngoài trát sơn. Voi gỗ có ngà thật 2 chiếc, kẻ trộm lấy cưa cắt đi, định mang khỏi thì hồn phách hoảng loạn, tự trói vào chân voi. Hôm sau người coi đền thấy thế mới biết là có trộm, giải lên huyện nghiêm trị. Việc hiển linh vậy đấy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Hận nước thù nhà, trộm sống sao?
Chị em dấy nghĩa cứu đồng bào.
Cỏ hoa lãng bạc tuôn nguồn lệ
Bại đấy mà vinh, tiết mãi lưu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quyết rửa thù kia, nước với nhà.
Chị em chung một gánh sơn hà.
Nghìn thu, dẫu bại mà vinh mãi...
Lãng Bạc còn in lệ cỏ hoa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hận nước thù riêng, chẳng sống mình?
Chị em cứu quốc khởi đao binh
Cỏ hoa Lãng Bạc còn rưng lệ
Khí tiết ngàn đời, bại vẫn vinh.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời