Kiếp này đất bỗng sao dâng sóng?
Cùng chết thương ôi cặp vợ chồng
Sớm tối mưa mù thay mấy độ
Oan hồn lởn vởn giữa hai sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)