Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Phùng Hưng (2)

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/08/2019 06:01

詠布丐大王祠

肯教北吏虐生靈,
感激雄心舉義兵。
功徳如天長仰慕,
千秋尊號有餘馨。

 

Vịnh Bố Cái Đại Vương từ

Khẳng giao Bắc lại ngược sinh linh,
Cảm kích hùng tâm khởi nghĩa binh.
Công đức như thiên trường ngưỡng mộ,
Thiên thu tôn hiệu hữu dư hinh.

 

Dịch nghĩa

Chẳng lẽ mặc cho quan lại phương bắc ngược đãi dân lành
Tâm hùng cảm kích dấy quân nghĩa
Công đức như trời mãi ngưỡng mộ
Ngàn thu tên hiệu tôn vinh mãi thơm danh


Bố Cái Đại Vương tức Phùng Hưng. Đền Bố Cái Đại Vương ở phường Trùng Quang huyện Vĩnh Thuận.

Nguồn:
1. Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
2. 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đâu cho quân Bắc hại sinh linh
Khảng khái anh hùng dấy nghĩa binh
Công đức như trời dài mến mộ
Ngàn thu sự nghiệp vẫn thơm danh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chịu sao đô hộ hại dân ta?
Khởi nghĩa, lòng hăng, cứu nước nhà.
Công đức như trời, ghi tạc mãi,
Tiếng thơm "Bố Cái" ngát sâu xa...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Bắc phương giặc dữ hại dân mình
Cảm động anh hùng dấy nghĩa binh
Công đức trời cao hằng kính ngưỡng
Ngàn đời sách sử mãi thơm danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nào cho giặc Bắc hại sinh linh
Khơi chí hào hùng dấy nghĩa binh
Công đức như trời muôn ngưỡng mộ
Ngàn thu tên tuổi mãi tôn vinh.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời