Khán sơn

Lĩnh thượng thiền am cảnh vật u
Đai đầu giao ức cựu thần du
Cố cung bảo tượng kim hà tại
Thử nhật đăng lâm dị đắc sầu

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trên núi am thiền cảnh vật sâu
Đầu non chợt nhớ chuyến chơi lâu
Cung xưa tượng báu nay đâu nhỉ
Giờ lại lên xem dễ thấy sầu


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Am thiền đỉnh núi cảnh thâm sâu
Nhớ chuyến vua chơi, chợt ngẩng đầu
Tượng báu cung xưa nào thấy nhỉ
Nay lên thăm lại dễ vương sầu.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời