Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
41 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 14/09/2018 10:22 bởi Vanachi
Trần Bá Chí (6/3/1930 - 12/1/2013) tại thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sống tại quận Hà Đông, Hà Nội. Ông sinh viên Khoá 3 (1959-1962) Khoa Lịch sử Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, sau đó là cán bộ giảng dạy Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại trong thời gian 1962 đến 2000.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ất dạ tuý khởi ngẫu thành (Lê Khắc Cẩn)
  2
 2. Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài (Doãn Uẩn)
  2
 3. Bắc kỳ Phó kinh lược Bùi tướng công “Hành ngâm thi tập” đắc kiến thị bì duyệt, ngẫu thành nhất luận ký trình (Lê Khắc Cẩn)
  2
 4. Bích nhân huynh thất đạo hí tặng (Lê Khắc Cẩn)
  2
 5. Biệt chư sơn (Doãn Uẩn)
  3
 6. Bính Tuất nguyên nhật ngẫu thành [Thị nhật lập xuân] (Lê Khắc Cẩn)
  2
 7. Chế đài Hoàng tướng công mộ tiền khốc (Lê Khắc Cẩn)
  2
 8. Chế đài Trần công mệnh đại hoạ Bùi sứ công “Thượng Lâm Thú doanh” (Lê Khắc Cẩn)
  3
 9. Cung hoạ “Ngũ thập cảm thuật” nguyên vận tính trình (Lê Khắc Cẩn)
  3
 10. Cung thứ Hiệp biện đại học sĩ Trần đại nhân lưu giản nguyên vận (Lê Khắc Cẩn)
  4
 11. Cung thứ Trần đại nhân hoạ Chế đài Hoàng đại nhân nguyên vận (Lê Khắc Cẩn)
  3
 12. Cửu nhật (Doãn Uẩn)
  1
 13. Dần hạ Hoàng Mai Đỗ gia song thọ (Doãn Uẩn)
  1
 14. Đại Hoàng Mai Đỗ thị ký tặng (Doãn Uẩn)
  2
 15. Đại nghĩ Thọ Xương doãn Trần Nhược Sơn công tiễn Nguyễn Hữu Độ (Lê Khắc Cẩn)
  3
 16. Đăng Ngọc Sơn viện kỳ tường (Lê Khắc Cẩn)
  3
 17. Giản phụng Bùi các đại nhân thăng Lại bộ tham tri (Lê Khắc Cẩn)
  3
 18. Hạ Yên Trung cử nhân Đặng Đình Tuân trưởng khoa ông (Lê Khắc Cẩn)
  3
 19. Hoa (Nguyễn Bảo)
  1
 20. Hoạ Minh Hương Phan ông hoà Sơn Phòng Ngô ông nguyên vận (Lê Khắc Cẩn)
  2
 21. Hổ Cứ sơn (Nguyễn Bảo)
  1
 22. Hồ Sơn động (Nguyễn Bảo)
  1
 23. Huân phong (Nguyễn Bảo)
  1
 24. Ký tặng Tân Bình tri phủ Hà hội nguyên (Doãn Uẩn)
  2
 25. Lục thập tự thuật (Lê Khắc Cẩn)
  2
 26. Nông phu (Doãn Uẩn)
  1
 27. Tái giản tuyển Phúc Thọ doãn Vũ đài chi lị (Lê Khắc Cẩn)
  3
 28. Tặng Minh Hương Nông Phục, sơ bang tú, biệt hiệu Quyền Ký Lạc (Lê Khắc Cẩn)
  2
 29. Thịnh Liệt Nguyễn cử nhân nam chu nguyệt tức tịch tặng (Lê Khắc Cẩn)
  2
 30. Thu dạ lữ quán (Doãn Uẩn)
  1
 31. Thu lâm (Nguyễn Bảo)
  1
 32. Thứ vận Đặng ông phó xuân thí lưu giản vi tiễn (Lê Khắc Cẩn)
  2
 33. Thứ vận Sơn Phòng Ngô ông “Hạ Đồng Lạc Vũ Bá Ngọc bổ Phúc Thọ tri huyện” (Canh Thìn lạp) (Lê Khắc Cẩn)
  1
 34. Tiễn cấp sự Vương công hồi hương (Nguyễn Bảo)
  1
 35. Tiễn như Thanh chánh sứ nội các thị lang Nguyễn Thuật sứ quân (Lê Khắc Cẩn)
  3
 36. Tiễn Niết đài Nguyễn Huy Quỳnh thăng Thanh phiên sứ (Lê Khắc Cẩn)
  3
 37. Trùng dương tiền nhật, thướng bá phụ thục xá (Doãn Uẩn)
  1
 38. Tuý tiễn Sơn Phòng sứ Nguyễn Tuân Nhất lai kinh (Lê Khắc Cẩn)
  3
 39. Văn Dương sứ để quán (Lê Khắc Cẩn)
  6
 40. Văn Thọ Xương doãn Hoàng Văn Khải khất hồi quán, dự thảo vi tiễn (Lê Khắc Cẩn)
  2
 41. Viên cư tạp hứng (Doãn Uẩn)
  2