Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:31

宋度宗

邊風瑟瑟逼人寒,
正是東風盡醉間。
一日權歸師相手,
太平天子十年閒。

 

Tống Độ Tông

Biên phong sắt sắt bức nhân hàn,
Chính thị đông phong tận tuý gian.
Nhất nhật quyền quy sư tướng thủ,
Thái bình thiên tử thập nhiên nhàn.

 

Dịch nghĩa

Gió nơi biên thuỳ vi vút làm người giá lạnh,
Chính là lúc nhà vua mặc sức say sưa trong gió đông.
Một ngày quyền bính về tay sư tướng,
Thời “thái bình”, thiên tử nhàn rỗi mười năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Biên cương gió vút lạnh ghê người,
Ấy lúc xuân về say lả lơi.
Quyền bính một ngày sư tướng nắm,
Thái bình, thiên tử mười năm chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vi vút biên thuỳ gió lạnh thay
Ấy khi xuân đến thoả lòng say
Một ngày quyền bính giao sư tướng
Thiên tử mười năm nhàn rỗi ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vi vút biên thuỳ gió lạnh ngay!
Gió đông lúc mặc sức vua say.
Một ngày quyền bính về sư tướng,
Thiên tử mười năm nhàn rỗi thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên thuỳ gió vút lạnh thay!
Gió đông mặc sức vua say sưa hoài.
Một ngày quyền bính người ngoài,
Mười năm thiên tử đoái hoài gì dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời