11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:20

漢文帝

刑措租寬亦至仁,
養成四百漢家春。
弋綈消得身清儉,
不費功臣費弄臣。

 

Hán Văn Đế

Hình thố, tô khoan diệc chí nhân,
Dưỡng thành tứ bách Hán gia xuân.
Dặc đề tiêu đắc thân thanh kiệm,
Bất phí công thần, phí lộng thần.

 

Dịch nghĩa

Bỏ hình phạt, nhẹ tô thuế cũng là ông vua rất nhân hậu,
Xây đắp nên cơ nghiệp bốn trăm năm của nhà Hán.
Mặc áo sồi thâm đạt được đức thanh kiệm cho riêng mình,
Nhưng không xa phí cho công thần mà xa phí cho kẻ bề tôi lộng hành.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Nhẹ thuế khoan hình kể dã nhân,
Xây cơ nghiệp Hán bốn trăm xuân.
Sồi thâm may áo riêng thanh kiệm,
So sẻn công thần, nới lộng thần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khoan hình, nhẹ thuế nhân từ
Bốn trăm năm dựng cơ đồ Hán gia
Kiệm cần không thói xa hoa
Công thần bỏn xẻn, gian tà tiêu hoang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhẹ tô bỏ phạt vua nhân từ,
Hán nghiệp bốn trăm mùa tiết thu.
Mặc áo sồi thâm riêng tiết kiệm,
Công thần dè xẻn phí tôi hư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời