Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:24

漢光武

劉氏乾坤喜再開,
下車先務待賢才。
淒涼莘野無人問,
消得閒名落釣臺。

 

Hán Quang Vũ

Lưu thị càn khôn hỉ tái khai,
Hạ xa tiên vụ đãi hiền tài.
Thê lương Sằn dã vô nhân vấn,
Tiêu đắc nhàn danh lạc điếu đài.

 

Dịch nghĩa

Mừng cho cơ nghiệp họ Lưu được gây dựng lại,
Xuống xe, trước hết lo việc tiếp đãi người hiền tài.
Thế mà lạnh lẽo nộ Sằn không ai hỏi tới,
Đành để tiếng “nhàn” rơi xuống chốn đài câu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Họ Lưu nghiệp cũ dựng nên rồi,
Người giỏi, dừng xe bước tới mời.
Lạnh lẽo nội Sằn ai đoái hỏi,
Đài câu đành để tiếng "nhân" rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghiệp cũ ho Lưu, mừng dựng lại
Xuống xe, nghênh tiếp trọng người hiền
Đất Sằn lạnh lẽo không ai hỏi
Đành để đài câu rớt tiếng khen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp cũ họ Lưu dựng lại rồi,
Hiền tài trước hết xuống xe mời.
Nội Sằn Lạnh lẽo ai bàn tới?
Đành để đài câu “nhàn” tiếng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời