Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 08:28

唐肅宗

奸臣賊婦惑猶深,
至孝空教淚滿襟。
南內淒涼知有以,
即真靈武豈無心。

 

Đường Túc Tông

Gian thần tặc phụ hoặc do thâm,
Chí hiếu không giao lệ mãn khâm.
Nam Nội thê lương tri hữu dĩ,
Tức chân Linh Vũ khởi vô tâm.

 

Dịch nghĩa

Tôi gian, vợ ác mê hoặc sâu xa,
Luống khiên nước mắt người con chí hiếu thấm ướt vạt áo.
Đành rằng cung Nam Nội lạnh lẽo là cõ duyên cớ,
Nhưng việc lên ngôi đất Linh Vũ há phải là vô tâm?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tôi gian, vợ ác, nặng mê lầm,
Chí hiếu, thương ái lệ ướt đầm.
Nam Nội lạnh lùng đành có cớ.
Lên ngôi Linh Vũ há vô tâm!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tôi gian, vợ ác nhiều mê ngộ
Chí hiếu thương người lệ ướt khăn
Nam Nội lạnh lùng là có cớ
Lên ngôi Linh Vũ chẳng vô tâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tôi gian, vợ ác mê sâu,
Người con chí hiếu luống sầu lệ sa.
Thê lương Nam Nội cung nhà,
Lên ngôi Linh Vũ há là vô tâm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời