11.00
Đăng ngày 26/03/2020 10:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần đình Hoá vào 26/03/2020 10:59, số lượt xem: 221

Gửi một tình thơ đi rất xa
Vườn ai còn một cội mai già
Người với tóc bay thành một đoá
Bao năm trừng trợn mộng vàng ta

Từ thuở nắng soi hồng tóc mai
Má ai đỏ lựng giữa xuân dài
Áo ai trắng quá hồn trắng quá
Đâu biết mộng đời sẽ nhạt phai

Gửi một tấm lòng đi rất xa
Chiều nay gió rụng nốt mai già
Ngẩn ngơ trong một ngày xuân nữa
Nghe lòng hờ hững giữa mùa qua

Gửi hết vàng son còn trắng tay
Trắng môi trắng mắt trắng mộng này
Chiều xuân còn nhánh mai gầy guộc
Một chút lộc xanh gió chướng lay

Chúng ta đã đi xa quá xa
ÔI mùa xuân xưa xuân quê nhà
Suối tóc bờ mắt lòng rộn rã
Bao giờ cho lại những ngày hoa

facebook Trần đình Hoá ngày 08-02-2020