Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: vạn lý (4)
Đăng ngày 14/07/2019 21:30, số lượt xem: 180

Thương nhớ mênh mang ngập cõi lòng
Phương trời viễn khách hẹn chờ mong
Thề kia ước nọ vừa giao kết
Lệ nhỏ sầu tuôn sớm vội tròng
Lỡ mối uyên ương nơi gác Phụng
Xa tình oanh yến chỗ đầm Long
Chàng đây thiếp đó muôn ngàn dặm
Để nhớ thương nhau ngập cõi lòng

22-10-2016