Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 18/01/2021 01:24

Vạn đoá hoa tươi đẹp mỹ miều
Xanh vàng trắng đỏ sắc màu yêu
Rừng hương mời gọi muôn khách đến
Cảnh trí phô bày vạn kẻ xiêu
Cứ tưởng Địa đàng nơi hạ giới
Nào ngờ Thượng uyển cõi tiêu diêu
Thanh mai trúc mã dành hò hẹn
Tài tử giai nhân dạo sớm chiều