Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kiều (3)
Đăng ngày 24/07/2019 21:10, số lượt xem: 183

Tình chị duyên em phúc phận nàng
Cũng đành trả nốt nợ đa mang
Đồng sàng dị mộng đau lòng thiếp
Trâm gãy bình rơi xót dạ chàng
Những tưởng mưa Tần xanh tóc liễu
Nào ngờ nắng Sở bạc tình lang
Mười lăm năm ấy nhiều chua xót
Hương lửa buồn tênh cảnh phụ phàng!

22-1-2016