Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2019 04:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 29/07/2019 21:53, số lượt xem: 179

Chiến quốc Xuân thu loạn thế thời
Nhàn cư giở báo thử xem chơi
Ván cờ Hán-Sở chưa hồi kết
Ngõ phố mình ta ngẫm sự đời!

18-5-2017