Đêm qua rét mướt tuyết rơi
Sáng nay mở cửa đầy trời tuyết giăng
Những bông hoa tuyết điểm trang
Trắng đường trắng phố trắng mông mênh đời!