Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tuổi trẻ (16)
Đăng ngày 10/07/2019 23:35, số lượt xem: 183

Cái tuổi vào yêu thật tuyệt vời
Lòng đầy hoa bướm mộng xa xôi
Nhiều đêm thức đọc hàng tin nhắn
Lắm bữa chờ nghe giọng nói cười
Tình đã nồng say trong đáy mắt
Duyên còn khắc đậm ở vành môi
U hoài những chuyện buồn thiên cổ
Ước cảnh Đào nguyên giữa cuộc đời!

18-9-2016