Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Trương Chi (2)
Đăng ngày 24/07/2019 20:59, số lượt xem: 254

Nức nở tiêu nào tiếng đục trong
Lầu cao ngọc nữ xót xa lòng
Tương tư niệm khúc rầu hoa tím
Hận tủi cung thương rướm lệ hồng
Lá ngọc cành vàng duyên chẳng có
Tài cao phận thấp nợ đành không
Cửa son lặng lẽ ai đòi đoạn
Bến vắng thuyền chìm tận đáy sông!

26-03-2016