Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: viễn xứ (1) thuyền (4)
Đăng ngày 14/07/2019 21:52, số lượt xem: 240

Con thuyền viễn xứ biết về đâu?
Mộng chửa tàn canh đã bạc đầu
Đáy biển mò kim hồn tổ quốc
Chân trời lỗi hẹn bóng chim câu
Ân tình một thuở bèo trên sóng
Nghĩa cử ngàn năm nước đươi cầu
Nắng Sở mây Tần thay đổi sắc
Ai dò lòng dạ cạn hay sâu?

31-03-2017