Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: mỹ nữ (4)
Đăng ngày 09/07/2019 23:43, số lượt xem: 126

Má phấn môi hồng mãi của riêng
Tô son chuốc lục nữ nhân quyền
Ong đưa bướm lượn không dành phận
Bến đục thuyền chìm chẳng gửi duyên
Tiết nghĩa tào khang luôn vẹn giữ
Niềm tin đức hạnh vẫn vô phiền
Ngọc ngà tha thướt cho đời mộng
Má phấn môi hồng mãi của riêng

01-4-2016