Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:55, số lượt xem: 163

Thuở ấy chàng đi bặt tiếng cười
Đêm ngày lẻ bạn hỡi ai ơi!
Xa người nhớ ảnh lòng sầu biết
Chỉ bóng gọi chồng dạ khổ vơi
Một tấm chân tình sao nỡ phụ
Ngàn vàng tiết hạnh chẳng buông rơi
Ngày về tưởng đã bền duyên thắm
Bởi quá hiềm nghi hận mãi đời!

10-7-2016