Tóc bạc lưng còng dáng Mẹ yêu
Xa xôi cách biệt nhớ thương nhiều
Cù lao dưỡng dục con còn nhớ
Dâu bể đổi dời Mẹ chẳng xiêu
Trái gió trở trời lo sớm tối
Quạt nồng ấp lạnh ngại mưa chiều
Mẹ ơi, nghĩa Mẹ cao vời vợi
Có Mẹ đời con có đủ điều!