Tình em như gió trùng dương ấy
Có cả bão giông lẫn ngọt ngào
Tôi cánh buồm xa mờ bến bãi
Đợi hoài trong nỗi nhớ xôn xao

Tình em là những cơn mưa hạ
Tưới mát đời tôi mảnh đất cằn
Để vườn mộng ước xanh chồi lá
Thơm mùi quả ngọt chín tròn căng

Tình em là bóng trăng huyền diệu
Cho tôi vọng tưởng suốt đời tôi
Em là ngọc thố nơi cung Quảng
Dưới gốc cây đa chú cuội ngồi

Tình em như nắng ban mai ấm
Xoá cả đêm đen những luỵ phiền
Xuân dẫu chưa về hoa đã thắm
Cuộc đời đẹp tựa chuyện thần tiên


30-10-2017