Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2019 04:07, số lượt xem: 188

Người lạ hôm nào nay đã quen
Tim hồng khắc đậm họ và tên
Ngày sau giông tố làm xa cách
Người ấy và ta khúc ruột liền!

10-3-2017