Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: quán (1) trăng (29)
Đăng ngày 26/07/2019 01:39, số lượt xem: 202

Quán Trăng xin hẹn lần sau ghé
Để uống cùng em một tách trà
Giũ áo phong sương, cười thế sự
Làm thơ đề tặng chị Hằng Nga