Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 27/07/2019 21:32

Từ em mộng gửi mây ngàn
Ngày tơ tưởng nhớ, đêm lan man sầu

Con đường thiên lý về đâu?
Trầm luân cát bụi, dãi dầu nắng mưa

Quê nhà bên chấn song thưa
Mỏi mòn chờ đợi mấy mùa xuân phai

Thương nhau nén tiếng thở dài
Gìn vàng giữ ngọc mặc ai mận đào

Chàng đi biển rộng non cao
Thiếp về gửi gấm tình vào gió mây.


28/02/2017