Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:50

Nửa đời mong đắc một nhân tâm
Ngậm ngãi trèo non để kiếm trầm
Cái nợ đa tình hoa nhớ bướm
Mối duyên văn tự tóc cài trâm
Đừng nên ngại gió đành buông thả
Cũng chớ e sương vội khóc thầm
Nước chảy đá mòn ta gắng sức
Nửa đời mong đắc một nhân tâm


4-2-2019