Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/07/2019 22:58

Đêm thanh vắng vẻ gió ru ngoài
Bóng liễu mơ màng ngỡ dáng ai
Tố Nữ trong tranh xiêm nới lỏng
Hằng Nga bên cửa tóc buông dài
Duyên kia mới gặp mà nồng ấm
Tình nọ đã thành chớ nhạt phai
Những tưởng Cầu Lam xe chỉ thắm
Nào ngờ một thoáng mộng liêu trai


2015