Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:54

Lãng tử điêu linh chốn lục trần
Đâu vườn tuệ giác để dừng chân?
Thanh còn quyến rủ từ muôn kiếp
Sắc cũng mê say đến vạn lần
Chọn thú phong lưu xa mấy dặm
Xem mùi tình ái nặng ngàn cân
Tầm hương đãi vị trong trời đất
Lạc nẻo đa đoan vướng nợ bần


21-12-2018