Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 21:07, số lượt xem: 197

Lối ái đường yêu khó cưỡng cầu
Xa miền Cổ Mộ biết về đâu?
Tình yêu thuở nọ nồng nàn thắm
Thù hận ngày kia chất ngất sầu
Nuốt lệ vung gươm duyên khó dứt
Nhớ người tạo nghiệt oán dài lâu
Ngậm cười lửa đỏ vùi thân ngọc
Phận bạc hồng nhan khổ ví dầu

18-4-2016